Træ

Har du mod på at prøve kræfter med montageopgaver, produktion og mindre kreative opgaver?

montage2 Montage

Værkstedet henvender sig til dig, der ønsker at lære om og arbejde med opgaver, indenfor montage og produktion af bestillingsopgaver i træ mm. Værkstedet giver også mulighed for, at du kan arbejde med egne små kreative projekter/opgaver, når tiden er til det.

Den generelle undervisning på værkstedet tager udgangspunkt i produktion, hvor arbejdsfunktioner og høj kvalitetskontrol er de vigtigste elementer. Du vil her kunne træne færdigheder indenfor rutinepræget arbejde, men værkstedet råder foruden over mange kreative materialer og muligheder.

Vi har en godt samarbejde med de mange lokale virksomheder og det er også herfra, at vi modtager mange af vores større montageopgaver.

Der er indlagt praktikperioder, hvor du kan komme ud og afprøve dig selv som enten håndværker i en produktionsvirksomhed eller måske et andet job, som du gerne vil kende mere til. Vi hjælper dig naturligvis med at finde en praktikplads.