Virksomhed

EGU (ErhvervsGrundUddannelse) er en 2-3 årig kompetencegivende og lokalt tilrettelagt ungdomsuddannelse, som har eksisteret siden 1993. En stor del af de hidtil igangsatte EGU-forløb er lykkedes og har resulteret i ansættelse eller påbegyndelse af anden uddannelse.

EGU er en vekslende uddannelse med stor vægt på praktik på virksomheder. Virksomhederne er med til at forme uddannelsen i en retning, der virker relevant for virksomhedens og den unges behov for kvalifikationer.

Virksomheden betaler elevløn i praktikperioderne.

I skole- eller kursusperioder betaler kommunen skoleydelse til eleven.

Hvem har ansvaret for EGU?

I Vesthimmerlands kommune står Næsbyhus Produktionshøjskole og Kongshøjgård Produktionsskole for den praktiske gennemførelse af EGU. Vejledere herfra kan sammen med den unge og en virksomhed sammensætte en 2-3 årig fleksibel plan, hvori dels indgår skole (min. 20 og max. 40 uger), dels praktik i virksomheden.

Hvad kan du som arbejdsgiver opnå ved EGU?

At få løst nogle meningsfulde arbejdsfunktioner og på sigt tilføre arbejdspladsen en værdifuld arbejdskraft.
Virksomheden viser sit sociale ansvar og bidrager til, at samfundet inddrager en gruppe unge, som ellers nemt vil komme uden for arbejdsmarkedet og føle sig tilsidesat.

For hvem er EGU et godt tilbud?

EGU skal primært hjælpe de unge, som ikke motiveres af bøger og klasselokaler. Via en EGU, som er et individuelt tilpasset forløb, får de unge en chance for at opnå kompetencer, de kan bruge, hvad enten det lykkes at få fast arbejde eller fortsætte uddannelse.
På denne måde kan de unge opleve, at uddannelse er meningsfyldt, og EGU kan blive et nyt og mere solidt fundament for et bedre liv. Det er vigtigt, at den unge er mødestabil og klar til at yde sit bedste.

Ja til EGU?

At sige ja til en EGU-elev forudsætter nok personligt overskud. Men ved investering af lidt energi og tillid til den unge kan du – udover reelt at få en stabil arbejdskraft – opleve, at du har bidraget til en god historie, nemlig at en ung i en krævende og kompliceret verden opnår anerkendelse og får tillid til omverdenen og fodfæste i sit liv. Og vi er som samfund alle afhængige af, at dette sker.