Færdig med EGU – hvad så?

Når du er færdig med din EGU, får du et uddannelsesbevis
Med et i hånden, kan du enten fortsætte i uddannelse eller få et job.

Uddannelsesbeviset giver ret til arbejdsløshedsunderstøttelse på dimmitendsats, såfremt du har meldt dig ind i A-kassen senest 14 dage efter endt uddannelse. Du vil først kunne modtage understøttelse efter en karensperiode 4 uger.

Hvis du er indmeldt i en fagforening min. 18 måneder før endt EGU uddannelse, vil du kunne modtage dimmitendsats i karensperioden.