Økonomi

For eleven:

Eleven modtager skoleydelse pr. ugeunder teoriforløbene.
Skoleydelsen udgør kr. 680  ,- for unge under 18 år og kr.   1628,-  for unge over 18 år.
Skoleydelsen udbetales af Næsbyhus Produktionsskole.

Eleven modtager overenskomstmæssig lærlingeløn fra arbejdsgiveren under praktikforløbene.
Denne udgør mellem kr. 8000,- og kr. 12.000,- pr. md.
De første 3 måneder af en praktik er prøvetid og det kan forekomme, at eleven starter i praktik på skoleydelse, inden han/hun overgår til lærlingeløn.

For kommunen:

Kommunen godkender EGU aftalen og dermed udgiften til skoleydelsen efter indstilling fra EGU vejlederen på Næsbyhus Produktionsskole.
Såfremt der forventes yderligere udgifter forbundet med uddannelsen, bevilliger kommunen dette som en del af planen efter ansøgning fra EGU vejlederen. Dette kan f.eks. være kørekort, svejsecertifikater, hygiejnebevis osv.