EGU fra start til slut

 • En EGU varer normalt 2 år, men kan i særlige tilfælde udvides op til 3 år.
 • Den unge skal have mellem 20 og 40 ugers undervisning, resten er praktik.
 • I skoleperioderne får egu-eleven, som nævnt andetsteds, skoleydelse og i praktikperioderne får du løn. Lønnen svarer til den normale elev/lærlingeløn i den valgte branche.

Praktikdelen

Der kan være tale om 3 forskellige former for praktik:

 • Privat praktik i en privat virksomhed, hvor den unge ansættes som EGU-elev i en nærmere aftalt periode.
  Lønnen svarer til elev/lærlingeløn på det pågældende område.
  Det er virksomheden der aflønner dig.
 • Offentlig praktik i en kommunal eller en statsejet virksomhed, som ansætter en EGU-elev i en nærmere aftalt periode.
  Lønnen er ens for alle EGU-elever i offentlig praktik, uanset fagområde eller alder.
  Lønnen svarer til en almindelig elevløn.
 • Praktikkompenserende undervisning hvor undervisningen foregår i værksteder.
  Eksempelvis på en produktionsskole eller en værkstedsskole. Eleven modtager skoleydelse i sådanne forløb.
Undervisningsdelen

Undervisningen kan foregå på en række forskellige undervisningsinstitutioner. Eksempelvis AMU, erhvervsskoler, højskoler, VUC, ungdomsskoler, produktionskoler, efterskoler, specielt tilrettelagte EGU-kurser, osv. Eneste krav er at det er undervisningstilbud, der godkendt i henhold til anden lovgivning.