Hvad er EGU

EGU (ErhvervsGrundUddannelsen) er en kort, arbejdspladsuddannelse hvilket vil sige, at det meste af den tid uddannelsen varer, foregår på en arbejdsplads. Noget af tiden foregår på skole og hensigten er, at eleven bagefter er bedre klar til måske at fortsætte videre i senere uddannelse, eller til at have et fast arbejde.
Med andre ord, ”foruddannes” eleven til at gennemføre et senere uddannelses- og eller arbejdsforløb.

Virksomhederne er med til at forme uddannelsen i en retning, der virker relevant for virksomhedens og den unges behov for kvalifikationer.

I skole- eller kursusperioder betaler kommunen skoleydelse til eleven.

Hvem har ansvaret for EGU?

I Vesthimmerlands kommune står Næsbyhus Produktionshøjskole og Kongshøjgård Produktionsskole for den praktiske gennemførelse af EGU. Vejledere herfra kan sammen med den unge og en virksomhed sammensætte en 2-3 årig fleksibel plan, hvori dels indgår skole (min. 20 og max. 40 uger), dels praktik i virksomheden.