Ansættelsesforhold

Under praktikforløbet modtager eleven overenskomstmæssig lærlingeløn fra arbejdsgiveren.
Under teoriforløbene skal eleven ikke have løn, men modtager skoleydelse fra produktionsskolen.
Eleven ansættes på fuld tid.