Elev

Næsbylinien forbereder dig til voksentilværelsen

Alle unge med særlige behov fik 1.august 2007 ret til en 3-årig ungdomsuddannelse.
Vi har valgt at kalde vores STU for Næsbylinien. Den henvender sig til dig mellem 16 – 25 år, med særlige behov, der ikke kan gøre brug af eksisterende ungdomsuddannelser. Du har måske gået i en af folkeskolens specialklasser eller specialskole/specialefterskole.

Næsbylinien er fysisk placeret på Næsbyhus Produktionsskole, og er en meget praktisk orienteret uddannelse.

Du vil blive mødt med en forventning om åbenhed og lyst til at deltage i undervisningen.
Gennem mange forskellige arbejdsopgaver, praktik og undervisning, får du viden om voksentilværelsen, sociale spilleregler og arbejdslivets krav.

  • Du går på en uddannelse, som ser på hvad du er bedst til og som hjælper dig med at arbejde med udvikling dine faglige, sociale og personlige kompetencer.
  • Du går på en uddannelse, som består af både skole- og praktikophold.
  • Du indgår i et fællesskab med andre unge, der har det ligesom dig.