UU-vejleder/sagsbeh.

Alle unge med særlige behov fik 1. august 2007 ret til en 3-årig ungdomsuddannelse.

Vi har valgt at kalde vores STU for Næsbylinien. Den henvender sig til unge mellem 16 – 25 år, med særlige behov, som f.eks. har gået i specialskole/specialefterskole og ikke er i stand til at gennemføre et ordinært uddannelsestilbud.

Næsbylinien er et tilbud, der forbereder de unge til voksentilværelsen.

Næsbylinien er fysisk placeret på Næsbyhus Produktionsskole, og er en meget praktisk orienteret uddannelse.