Undervisning STU

Undervisningen.
Undervisningen tager både udgangspunkt i praktisk værksted/kreativ produktion, samt anden undervisning på tværs af værkstederne, i f.eks. samfundsfag, uddannelse og beskæftigelse. Du vil blive mødt med en forventning om åbenhed og lyst til at deltage i undervisningen.
I vores værksted/produktion prøver vi at producere et salgbart produkt og inddrage skolefag som matematik og dansk. Eksempler på anden undervisning i og på tværs af værkstederne:

 • Madlavning / Bo-træning.
 • Idræt.
 • Undervisning i dansk, matematik og engelsk.
 • Vedligeholde dansk / matematik færdigheder.
 • Samfundsfag/nærmiljø
 • It-færdigheder.
 • Hvad betyder det at blive/være over 18 år?
 • Budget planlægning.
 • Teorilæsning i forbindelse med kørekort.
 • Svejsecertifikat § 26.
 • Førstehjælp kursus
 • Hygiejne bevis.
 • Pedel opgaver.
 • Vedligehold af højbede, træer og buske.

Eksempler på produktion i træ/grønt værksted:

 • Værktøjs kasser.
 • Fodertønder.
 • Altankasser.
 • Vin/øl kasser.
 • Pileflet.
 • Drivhus.
Eksempler på produktion i kreativt værksted:

 • Støbe lys.
 • Smykker.
 • Bearbejdelse af genbrugsting.
 • Lyseskjuler.
 • Sy varmepuder.
 • Glas.
 • Keramik

Der kan være perioder hvor vi laver mere projektorienteret undervisning eller målrettet undervisning i f. eks. almindelige skolefag, uddannelse, beskæftigelse, bomuligheder, temadage, virksomhedsbesøg o.lign. Hver fredag får du dit skema for efterfølgende uge.

Det, du lærer på uddannelsen, vil vi gerne, at du kan bruge i dit videre liv uden for skolen.

Beskæftigelsesmuligheder: Du skal afprøve dine forventninger og evner. Undervisningen forgår på skolen og i praktikker på værksteder og i offentlige og private virksomheder.

Uddannelse: Vi hjælper dig med at blive afklaret om dine muligheder for evt. at tage en uddannelse.

Boligen: Vi hjælper dig med at blive afklaret om dine bomuligheder. Vi underviser f.eks. i økonomi, indkøb, madlavning, budgetter, boformer.

Fritiden: Vi hjælper dig med at blive afklaret om dine muligheder i fritiden.

Socialt samvær med produktionsskolens elever.
Du er sammen med produktionsskolens elever hver dag ved fælles morgenmad/frokost og ved valgfag en gang om ugen. Deltager i skolens sociale arrangementer og aktiviteter, f.eks. elevråd, fællesmøder, sikkerhedsgrupper, foredrag, julehyggedage og temadage.

Botræning.
Der er mulighed for at øve sig i at flytte hjemmefra. Næsbyhus erhvers- og botræning er beliggende i Ranum by. Her bor du sammen med andre unge, der øver sig i at flytte hjemmefra.
Se link om Næsbyhus erhvers- og botræning.