Unge med særlige behov

Unge med særligt behov.
Næsbylinien henvender sig til unge mellem 16 – 25 år, med særlige behov, som f.eks. har gået i specialskole/specialefterskole og ikke er i stand til at gennemføre et ordinært uddannelsestilbud.
Der kan være vidt forskellige årsager til, at dit barn har svært ved at tage en ungdomsuddannelse.
Næsbylinien er et tilbud, der forbereder den unge til voksentilværelsen.

Næsbylinien er fysisk placeret på Næsbyhus Produktionsskole, og er en meget praktisk orienteret uddannelse.

Målgruppen er:

  • Unge der er sent modne.
  • Unge der er bogligt svage.
  • Unge med mindre fysiske eller psykiske problemer.
  • Unge der mangler socialt netværk.


Og som ofte har:

  • Indlærings- og koncentrationsvanskeligheder.
  • Store mangler i deres almenfaglige færdigheder.
  • Brug for praktisk betonet indlæringsformer.
  • Brug for særlig tilrettelagt undervisningsforløb.