Målgruppen

  • Unge der er sent modne.
  • Unge der er bogligt svage.
  • Unge med mindre fysiske eller psykiske problemer.
  • Unge der mangler socialt netværk.

Og som ofte har:

  • Indlærings- og koncentrationsvanskeligheder.
  • Store mangler i deres almenfaglige færdigheder.
  • Brug for praktisk betonet indlæringsformer.
  • Brug for særlig tilrettelagt undervisningsforløb.

Målet er at den unge opnår større personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til beskæftigelse eller videre uddannelse.