STU

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er for dig, der ikke kan tage en almindelig ungdomsuddannelse.

  • Du får mulighed for at prøve kræfter med arbejdslivets krav.
  • Du går på en uddannelse, som ser på hvad du er bedst til og som hjælper dig med at arbejde med udvikling dine faglige, sociale og personlige kompetencer.
  • Du går på en uddannelse, som består af både skole- og praktikophold.
  • Du indgår i et fællesskab med andre unge, der har det ligesom dig.

Med uddannelsen ønsker vi:

  • At vejlede og støtte dig i at leve et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt.
  • At hjælpe dig til at mestre en hverdag, der kan indeholde arbejde og evt. bolig.
  • At vejlede og støtte dig i at opbygge og vedligeholde et socialt fællesskab.
  • At vejlede og støtte dig i at blive en del af et aktiv fritidsliv.