Hvem kan optages

Produktionsskolen tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse, eller har afbrudt en ungdomsuddannelse.

Produktionsskolerne har frit optag og du kan selv vælge hvilken produktionsskole, som du vil gå på.  Det vil sige at du kan starte på en produktionssskole, når du har behov for det, men dit ophold kan dog maksimalt vare et år.

Når du møder op på produktionsskolen tilrettelægger du sammen med din værkstedslærer og en evt. vejleder, et forløb som passer netop til dig. På den måde vil der blive taget hensyn til individuelle behov og de ønsker du måtte have i forbindelse med en fremtidig uddannelse og job.