Praktisk info

ARBEJDSTID

Skolens normale arbejdsuge er på 33,25 timer. Den daglige arbejdstid er fra kl. 7.45 til 15.00 fra mandag til torsdag og fra kl. 7.45 til 12.00 om fredagen.

For alle værkstederne gælder det, at du i forbindelse med ekskursioner og andre skoleaktiviteter må regne med længere arbejdstid. Når du i enkelte uger arbejder mere end 33,25 timer, får du fri på et andet tidspunkt.

ARBEJDSTØJ

Du skal være passende klædt til arbejdet. Derfor vil du vil første dag få udleveret arbejdstøj, der passer til det værksted, du skal være i. Hvis eventuelt sikkerhedsfodtøj er nødvendigt, får du også udleveret dette. Du vil få stillet et omklædningsskab til rådighed, hvor du kan opbevare dine værdigenstande, tøj mm. mens du er på skolen.

MADORDNING

Skolen har en madordning, som alle deltager i. Madordningen omfatter morgenmad og frokost samt kage onsdag eftermiddag.

Madordningen er obligatorisk og koster 90 kr. om ugen. Beløbet trækkes automatisk i skoleydelsen. Pauser indgår i arbejdstiden, du må derfor kun i særlige tilfælde – efter aftale med din værkstedslærer – forlade skolen i pauserne. Arbejdet skal genoptages umiddelbart efter pausernes ophør.

MØDEPLIGT

Når du har valgt at være deltager på Næsbyhus Produktionsskole, har du pligt til at møde hver dag. For at du og skolens andre deltagere kan få mest muligt ud af produktionsskoleopholdet, har du desuden pligt til at deltage aktivt i det daglige arbejde og i skolens øvrige aktiviteter. Som en del af skoleforløbet, deltager du i faglige ekskursioner, lejrskole, kombinationsforløb på en erhvervsskole, praktikophold, fælles aktiviteter som f.eks. morgenmøder, foredrag, Åbent Hus arrangementer mv.

TRANSPORT

Hvis du skal til og fra skolen med offentlige transportmidler, så kan du komme til Løgstør eller Ranum med Nordjyllands Trafikselskab. Skolens kontor er behjælpelig med bestilling af buskort.
Næsbyhus Produktionsskole sørger for transporten mellem skolen og Løgstør busterminal/stoppestedet i Ranum.
Transport til og fra andre steder kan evt aftales. Ring til os.

FERIE OG FRI

Skolen holder i 2015 ferielukket fra og med d. 23.12.15 til og med 3.1.16 og 3 uger i sommerferien. Reglen er den, at eleven generelt følger sin værkstedslæreren mht. ferie og derfor vil øvrigt ferie ikke ligge fast.

Du får skoleydelse, når skolen holder ferielukket. Der optjenes ikke feriepenge af skoleydelsen. Ønsker du ferie på andre tidspunkter, end når skolen holder ferielukket, skal det aftales med din værkstedslærer. Du får ikke skoleydelse, hvis du holder ferie eller fri uden for skolens ferieperioder. Anden form for frihed aftales ligeledes med din værkstedslærer senest dagen før. Læge- og tandlægebesøg m.v. lægges så vidt muligt uden for skoletiden

SYGDOM

Bliver du syg, skal det meddeles til din værkstedslærer senest kl. 9.00 den første sygedag.

Du skal ringe til din værkstedslærer i tidsrummet fra kl. 8.00 – 9.00.

Hvis du ikke kan få fat på din værkstedslærer, skal du ringe til skolens hovednummer på tlf. 98676560

MOBILTELEFON

Mobiltelefon må ikke forstyrre undervisningen og arbejdet på skolen. Har du mobiltelefon, må den som hovedregel ikke benyttes i arbejdstiden. Mobiltelefonen skal være slukket, når din lærer forlanger det. Har du i særlige tilfælde brug for, at ringe eller modtage sms i arbejdstiden, aftales det med din lærer.

VI MØDER TIL TIDEN

Produktionsskolen er både en skole og en arbejdsplads, hvor vi møder til tiden. For sent fremmøde eller udeblivelse hele dagen bliver betragtet som ulovligt fravær. Kommer du for sent eller bliver væk hele dagen, vil du blive trukket i skoleydelse for de pågældende timer eller dage.
Hyppigt ulovligt fravær kan medføre udskrivning fra skolen.

RYGNING

Vi ønsker et godt og rent undervisningsmiljø på Næsbyhus Produktionsskolen. Tobaksrygning er derfor ikke tilladt indendørs på skolen. Rygning skal foregå udendørs på aftalte rygepladser.
Aske og cigaretskod skal placeres i de dertil indrettede askebæger på skolen område.

ALKOHOL OG NARKOTIKA

Øl, vin og anden form for alkohol er forbudt i arbejdstiden. I forbindelse med julearrangementer, lejrskole o. lign. kan der gives tilladelse til øl og vin i begrænset omfang.

Hvis du er under 18 år, skal dine forældre underskrive en samtykkeerklæring på, at du få tilbud alkohol. Erklæringen får du udleveret ved indskrivningssamtalen med vejlederen på skolen.

Narkotika (inkl. hash) er forbudt på skolens område både i og uden for arbejdstiden. Overtrædelse af forbuddet mod alkohol og narkotika tolereres ikke og kan medføre bortvisning fra skolen.

SKOLEYDELSE

Du får skoleydelse (løn), når du er på skolen og deltager aktivt i det daglige arbejde.
Skoleydelsen 2017 er følgende:

380 kr. om ugen for unge under 18 år
380 kr. om ugen for unge over 18 år/hjemmeboende
1250 kr. om ugen for unge over 18 år/udeboende.

Skoleydelsen udbetales månedsvis bagud. Skoleydelsen er skattepligtig, og skolen indhenter oplysninger hos skattemyndighederne om, hvor meget du skal trækkes i skat. For at undgå forsinkelser i udbetalingen af skoleydelsen, skal du aflevere bankoplysninger, så snart du starter på skolen. På kontoret kan du få oplyst, hvornår du får din første skoleydelse, og hvor mange uger du får skoleydelse for ved første udbetaling.

Vi opfører os ordenligt……

Det skal være rart for alle, at være på Produktionsskolen, vi bruger derfor en venlig og behagelig omgangstone. Mobning af andre, trusler (sms/mundligt) m.v. tolereres ikke og kan medføre bortvisning fra skolen.

VELKOMMEN PÅ SKOLEN