Uddannelse/vejledning

Vi har en plan….

Når du starter på Næsbyhus produktionsskolen, laver du og din værkstedslærer en plan
(forløbsplan) for, hvad du skal arbejde med det næste stykke tid.
I snakker også om, hvilke planer du har for fremtiden.

Vejledningen foregår herefter løbende i samarbejde med såvel din værkstedslærer som skolens vejleder. Her justeres dine forløbsplaner min. hver 2. måned. Derudover planlægger I sammen praktikforløb, kombinationsforløb og uddannelsesbesøg.

Afklaring
Du behøver ikke at vide, hvad du skal i fremtiden for at starte på en produktionsskole.
Du snakker løbende med vejlederen om uddannelse og arbejde, og du er altid velkommen til at kontakte skolens vejleder.

Tilsammen giver disse muligheder dig et grundlag for at træffe en beslutning om, hvad du skal gå videre med efter produktionsskolen.